Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Storelva i 2023
2,5
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
8
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
5
Laks under 3kg

Da en var utsatt for veldig lav vannstand pga lite nedbør brukte en tida godt og fikk rippet opp en del av elva. Ved bruk av store maskiner begrenset en tida og resultatet ble veldig bra. 

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Kortsalget for lokale fiskere vil bli gjennomført online den 01.03.2024, og salget starter kl. 18:00

Salget vil bli streamet på https://www.altaposten.no/, og sendingen starter kl. 17:45

Merk at streamen er på etterskudd av selve salget, så man må selv følge med der man er innlogget, når man skal kjøpe fiskekort. 

AltaelvaElveside

Fra andre medier