Slik er fisket i elva vår

Fiskerkort og soner

Fangst-statistikk i Storelva i 2019
4,18
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
22
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
4
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Er ditt forvaltningslag i ferd med å opprette en driftsplan, eller oppdatere den eksisterende? Da kan dette være nyttig lesestoff. En god handlingsplan legger grunnlaget for vellykket lokal forvaltning. Med dette i tankene har vi i samråd med forskere, feltbiologer og lokale elveforvaltere utarbeidet en anbefaling til innhold i driftsplanens handlingsplan. Forslagene som presenteres oppfyller samlet sett lovkravene, gir godt kunnskapsgrunnlag for viktige beslutninger i den daglige driften av vassdraget.

Mal for tiltak i elv/Bestandsundersøkelser

Skjellprøver gir svært mye informasjon med liten arbeidsmengde. Prøvene er også viktige selv om de ikke umiddelbart analyseres. Prøvematerialet danner et arkiv over fiskens historie. Dette kan vise seg å bli viktig opp mot endringer i fremtiden, for eksempel genetisk forurensning av oppdrettslaks eller forandringer i livssyklus.

Mal for tiltak i elv/Bestandsundersøkelser

Fra andre medier