Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Storelva i 2022
3
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
0
(Ingen data fra SSB)
Laks under 3kg

Da en var utsatt for veldig lav vannstand pga lite nedbør brukte en tida godt og fikk rippet opp en del av elva. Ved bruk av store maskiner begrenset en tida og resultatet ble veldig bra. 

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Elveeigarlaget minner alle fiskere på at det skal leveres skjellprøver av all avlivet fisk.

NærøydalselvaSportsfiske

Fra andre medier