Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Storelva i 2019
3,92
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
24
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
6
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Også i år har man oppdaget laks med blødninger i huden i Enningdalselva. Elveforvaltere og sportsfiskere fortviler, og forskerne prøver etter beste evne å finne ut hva dette kommer av.

Fra andre medier

28. juni 2020

Fortidens synder