Skjæran 1

Fiskeri- og havministeren mottok felles forslag om ny miljøteknologiordning fra Norske Lakseelver og Sjømatbedriftene

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte i dag Norske Lakseelver og Sjømatbedriftene. I møtet la organisasjonene frem et felles forslag om ny miljøteknologiordning.

Fiskeriminister
Fra venstre; administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Eriksson, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, generalsekretær Torfinn Evensen og kommunikasjonsansvarlig Pål Mugaas i Norske Lakseelver.
Ranaelva
tirsdag 22.november 2022 / 07:05

Forslaget er et felles initiativ fra de to organisasjonene, der formålet er å fremme tiltak som kan bidra til å få villaksen ut av rødlista, og samtidig bidra til økt vekst i havbruksnæringen.

Organisasjonene har i forslaget lagt vekt på mulighetene for å utnytte potensialet Norge har som sjømatnasjon ved å bidra til økt produksjon, samtidig som en ivaretar villaksens interesser og bidrar til at villaksen kommer ut av Artsbankens rødliste.

- Det er positivt for utviklingen av ei bærekraftig havbruksnæring at næringsorganisasjoner og interesseorganisasjoner går sammen for å komme frem til en felles løsning på de utfordringene næringen står overfor. Vi hadde et godt møte, og jeg skal nå ta med meg organisasjonenes forslag i den videre prosessen med oppfølgingen av arbeidet med miljøteknologiordningen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.