Om skatt

Om skatt og sånn

Grunnrenteskatt på lakseoppdrett har tatt mye av oppmerksomheten denne uka. Vi i Norske Lakseelver skal ikke blande oss bort i hvordan staten skal inndrive skatt, men vil påpeke at når det argumenteres med at veksten vil stoppe opp, kan det være greit å huske på at oppdretterne selv har stoppet mulighetene for vekst i mange produksjonsområder, ettersom disse har havnet i gult og rødt på grunn av lakselus fra åpne merder.

Ranaelva
lørdag 01.oktober 2022 / 10:10

Når Mowi uttaler at de nå ikke får muligheten til å investere i mer miljøvennlig teknologi, låter det også litt hult. De har hatt muligheten i alle år, uten å gjøre noen helhjerta forsøk.
Det er heldigvis andre takter fra oppdretter Sondre Eide, som i en kronikk i Dagens Næringsliv tar til orde for å behandle lukkede anlegg i sjø på lik måte som landbaserte – dvs. uten konsesjonskostnad.
Vi siterer Eide: «Et strengt regelverk som sørger for at prosjekter som møter miljø- og bærekraftskravene løftes frem, er det som vil drive utviklingen fremover. Den enkelte oppdretter må selv velge hvilken teknologi vedkommende vil bruke for å oppnå nødvendige resultater for miljø. Hvis de ikke møter kravene, må de betale.».
Norske Lakseelver er enig med Eide, og slike krav, kombinert med en gunstig innbytteordning av åpne merder i ny teknologi som oppfyller kravene om null lus, vil definitivt føre til et temposkifte i omstillingen mot en bærekraftig oppdrettsindustri.