Kutter ti millioner!

I utkastet til statsbudsjett kuttes det 10 millioner til villaksen. Det er alvorlig. Statsbudsjettet kutter i bevilgningene til villaks og vannmiljø, samtidig som regjeringen sier de skal prioritere villaksen. Vi i Norske Lakseelver ser ikke helt hvordan de skal klare det.

Ranaelva
mandag 17.oktober 2022 / 10:52

Kalkingstilskuddet kuttes med 4,6 millioner. Tilskudd til anadrom laksefisk kuttes med én million og tilskuddene til vannmiljøtiltak kuttes med fire millioner.

Bilde 1

På den positive siden sikres bevilgningene til andre gangs klorbehandling av Driva i 2023, men tilskuddet til å bekjempe pukkellaksen trolig blir for lite – i hvert fall om ikke regjeringen skal basere seg på en stor grad av frivillig innsats fra de lokale.

Det er ikke lett å orientere seg i statsbudsjettets disponeringer, ettersom en god del poster er splittet opp, flyttet og satt sammen med nye poster. Norske Lakseelver kommer til å delta på høringer framover og ha dialog med de politiske partiene.