Flom

Det blir veldig vått

Flomfare, på 24 timer kan det lokalt komme opp mot 100 til 120 millimeter nedbør. Det er sendt ut oransje farevarsel, som betyr stor fare for svært mye regn, samt jord- og flomskredfare på hele Helgeland. I tillegg er det gult varsel for flomfare.

 

Ranaelva
onsdag 10.august 2022 / 09:53

Atmosfærisk elv kommer inn over Helgeland, det blir nok veldig vått.

På 24 timer kan det lokalt komme opp mot 100 til 120 millimeter nedbør. Det er sendt ut oransje farevarsel, som betyr stor fare for svært mye regn, samt jord- og flomskredfare på hele Helgeland. I tillegg er det gult varsel for flomfare. Folk bes holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Flere skredhendelser er forventet å kunne oppstå med et slik farevarsel.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser at bebyggelse kan bli berørt, og at framkommelighet på vei eller jernbane kan bli redusert.

Uvær