Markering

Markering av nasjonale lakseelver

Trass i at Norge har 52 nasjonale lakseelver som skal ha et spesielt vern, opplever villaksforvaltningen at verneregimet ikke er godt nok kjent, eller at det ikke blir hensyntatt i forbindelse med veiutbygginger, industritiltak eller kraftverkkjøring.

Ranaelva
onsdag 06.juli 2022 / 13:00

I forbindelse med NLs 30-års jubileum vil organisasjonen derfor sette fokus på hvordan verneregimet kan styrkes og gjøres bedre kjent. Et første steg på veien er å markere elvene med skilt som synliggjør at dette er et nasjonalt laksevassdrag.
I Ranaelva ble dette markert med skilt (godt synbart fra E6) utenfor lånen til vår tidligere styreleder Terje. Mange lokale fiskere var til stede ved markeringen.