MD sa NEI

Miljødirekotoratet sa NEI

Vår søknad ble ikke behandlet av MD da de kun behandler søknader i mellomår som er helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene.
Endring av kvotebestemmelser slik som vår søknad må derfor vente til neste hovedregulering i 2025.

 

Ranaelva
fredag 17.juni 2022 / 17:32

Etter å ha vært gjennom flere rotenonbehandlinger og gjentagende reetableringsperioder ble det etter friskmeldingen i 2020 søkt Miljødirektoratet  (MD) om et forsiktig fiske fra sesongen 2021.
MD behandlet søknaden og var positiv til at Ranavassdraget ble åpnet for laksefise med en totalkvote for vassdraget på 200 smålaks under 65 cm.

Erfaringen i sesongen 2021 var at det var svært lite motiverende for ungdommene som opplevde å få laks på kroken, å være nødt å bare avkroke og sette fisken tilbake på elva.
Laksen var over minstemålet på 65 cm og i strid med fiskereglene for avliving!

Under et regionmøte i regi av Norske Lakseelver i Rana høsten 2021 ble dette tatt opp med Statsforvalteren som var til stede. Kunne det være mulig å dispensere fra forskriften og gi tillatelse til at første laksen for en ungdom under 16 år kunne beholdes – uansett størrelse.
Argumentasjonen var rekruttering og mere liv i elva.
Der og da - god tilbakemelding fra Statsforvalter at dette var et viktig argument for rekruttering av unge, fremtidige laksefiskere

I november 2021 ble det sendt søknad til MD hvor man ba om dispensasjon fra gjeldende forskrifter for å kunne avlive første laksen over 65 cm for ungdom under 16 år.
Vi fokuserte på viktigheten og betydningen av rekrutteringen og at dette uttaket ville ha minimalt å si for laksebestanden i vassdraget.
Anslagsvis ville dette ekstra uttaket være inntil 10 laks større enn 65 cm – og vi ville garantert ha hatt minst 10 ambassadører for laksefiske livet ut!

Stor var vår skuffelse da det muntlige svaret fra MD kom: Vår søknad ble ikke behandlet av MD da de kun behandler søknader i mellomår som er helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene. Endring av kvotebestemmelser slik som vår søknad må derfor vente til neste hovedregulering i 2025.