Radiomerket laks
Forskning/Fangst

Fanget radiomerket laks i Stjørdalselva

Observante laksefiskere på hylla oppdaget 2 sting i buken på en laks de hadde fått den 15. juni.

mandag 27.juni 2022 / 12:00

De tok kontakt med SVEL om hva dette kunne være. Styreleder i SVEL, Gunnar Daniel Forda, tok kontakt med Jan Davidsen på NTNU som mente det kunne være fra i fjor da de merket utvandrende vinterstøing.

Ved åpning av laksen ble det oppdaget en sender med en id merking som kunne gi opplysninger om laksens vandringer.

Laksen viser seg å ha blitt merket ved Ersgard den 12. april 2021 da var den 81 cm og forlot Stjørdalselva den 11. mai samme år. Den satte så kursen ut Trondheimsfjorden og passerte Agdenes den 15. mai.

Informasjon om tilbakevandringen har vi ikke enda, men vil komme tilbake med det når vi har fått informasjon om det fra NTNU.

SVEL oppfordrer alle laksefiskere til å følge med og melde fra hvis det fanges flere lakser med operasjonsarr i buken.

- «Det er mye viktig informasjon vi kan få ved slike merkeforsøk» Sier Gunnar Daniel Fordal  

Radiomerket laks med operasjonsarr
Radiomerket laks med operasjonsarr

 

Radiomerking med ID-nummer
Radiomerkingen med ID-nummer