Politikere

Det blir 14 millioner til laksetrapper nå i revidert nasjonalbudsjett

Mossleth og Nilsen er to glade lakser og stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene etter at det er klart at revidert nasjonalbudsjett inneholder penger til laksetrappene. 9 millioner går til Vefsna-trappene nå.

Politikere
Ranaelva
tirsdag 14.juni 2022 / 09:41

Bygging og restaurering av laksetrapper i de nasjonale laksevassdragene Beiarelva og Vefsna som munner ut i de nasjonale laksefjordene Beiarfjorden og Vefsnfjorden vil åpne store arealer oppstrøms for villaksen, samtidig som oppdrettslaks og pukkellaks kan hindres tilgang til disse viktige lakseelvene.

Det var veldig viktig for oss fra Nordland å få bevilget penger til å bygge og restaurere laksetrappene i Beiarelva og Vefsna allerede i revidert nasjonalbudsjett. Kampen om penger til laksetrappene har vi og SV stått sammen om, sier Siv Mossleth, miljøpolitisk talsperson for Senterpartiet. Lesmer.....