Laks i Bjerkreimselva
Det er ikke alltid størrelsen på laksen det kommer an på. Mange barn og unge har nok fått sitt første møte med den fantastiske laksen denne spesielle sommeren. Her fra Bjerkreimselva i Rogaland.
Sportsfiske/Fangst

Klare for laksefiske

Onsdag første juni går startskuddet for årets laksefiskesesong. Spente sportsfiskere står klare, men villaksen er i krise og strenge restriksjoner må til.

mandag 30.mai 2022 / 10:19

Med villaksen på Rødlista og en fjorårssesong som var den dårligste noen sinne, er det mange som spør seg om vi fortsatt kan fiske laks. Heldigvis er ikke situasjonen like svart over alt, og mange elver er åpne for fiske – men med strenge kvoter for hver enkelt sportsfisker.

-Vi må huske på at hver elv har sin unike laksebestand. Laksen kommer tilbake fra havet for å gyte i den elva den vokste opp i. Det hjelper derfor ikke laksen i Tana om vi stopper fisket i Mandalselva, forklarer generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, som organiserer 113 av de norske elvene.

Tar ansvar
Forvaltningslagene opplever at den store majoriteten av sportsfiskerne følger fiskereglene.

-Fisketider, redskapsbestemmelser, kvoter og fredningsbestemmelser, er satt for at vi skal kunne fiske laks med god samvittighet. Villaksen trenger mange ambassadører for å komme ut av rødlista, og ansvarlige laksefiskere er villaksens beste venn, påpeker Evensen.

Det hviler et stort ansvar på de lokale forvaltningslagene som må følge nøye med på hvor mye laks som kommer opp i elva. Om det viser seg at det kommer mindre enn normalt, vil det kunne bli justeringer av reglene mot slutten av sesongen.

-Forvaltningen av elvene baserer seg på et føre-var-prinsipp, understreker Evensen.

Høster av overskuddet
Miljødirektoratet bestemmer fisketidene for laks i de enkelte vassdragene og i fjordområdene. Siden sjølaksefisket også høster på laks som hører hjemme i elver som er stengt for fiske, er det nå kun åpnet for sjølaksefiske i enkelte fjordområder. I tillegg er mange elver med laks eller sjøørret stengt for fiske fordi bestandssituasjonen er dårlig. I år ble Reisaelva i Troms og Finnmark også stengt.

-Det er vanskelig, men når vi fisker i elv, vet vi tross alt at den fisken som fanges hører hjemme i vassdraget. Da kan vi høste forsiktig av det lokale overskudd i den aktuelle elva, forklarer Evensen.

I fjor ble det fanget rett over 76 000 laks i alle norske elver til sammen. Det betyr om lag én laks per sportsfisker.

-Å få en stor laks er selvsagt gøy, men vi ser at naturopplevelser og kameratskap er minst like viktige faktorer i laksefisket. For mange er uka med laksefiske høydepunktet i sommermånedene, sier Evensen.

I de åpne elvene, bør det være gode muligheter for alle å finne et fisketilbud som passer. Mange elver har også gratistilbud til ungdom under 18 år, og Norske Lakseelver og Norges Jeger- og fiskerforbund arranger populære villakscamper for ungdom.

Paradokset
Forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning overvåker bestandene. Deres beregninger viser at i nesten 90 % av elvene er det nok gytefisk igjen etter fiskesesongen. Likevel går det nedover med laksebestandene mange steder. Hovedgrunnene er andre menneskelige påvirkninger enn sportsfiske. Ifølge forskerne er lakselus og rømt oppdrettslaks de største truslene, og vannkraftutbygging en god nummer tre. I tillegg gjør klimaendringene at laksen nå har det tøffere i havet.

-I elven gjør vi jobben vår, men mye kan gjøres i fjordene. I mange fjordsystemer dør over halvparten av lakseungene av lakselus fra oppdrettslaksen. En overgang til ny og lukket oppdrettsteknologi er ett av Norske Lakseelvers hovedkrav, avslutter Evensen, som selv ser fram til å prøve lykken i Målselva i sommer.

Fakta om laksefisket
De aller fleste elvene åpner 1/6, men noen få har allerede startet. Enkelte åpner også senere. Den 21. november 2021 ble den atlantiske villaksen tatt inn på Norsk rødliste for arter, som nært truet. Årsaken er en kraftig nedgang i bestandene, og i vurderingen legges det mest vekt på nedgangen i antallet laks som kommer tilbake til kysten. Nedgangen har vært på over 50 % de siste 35 årene, og rødlistingen er et tydelig signal om at de menneskeskapte påvirkningene på bestandene må reduseres.  Om lag 70 000 sportsfiskere fisker laks i Norge om sommeren. Verdien av dette er om lag 1,3 milliarder kroner.

Oversikt over åpne elver.