Gabriel tok den største laksen på Camp Villaks i Numedalslågen i 2019. Den veide omlag 11 kg og ble gjenutsatt. Foto Steinar Paulsen
Gabriel tok den største laksen på Camp Villaks i Numedalslågen i 2019. Den veide omlag 11 kg og ble gjenutsatt. Foto Steinar Paulsen
Sportsfiske/Fangst

Magert laksefiske i elvene

Tall fra SSB viser at 103 000 villaks ble fanget i elvene i 2019. Av disse ble 25% gjenutsatt. Norske Lakseelver er dypt bekymret.

Paal
fredag 24.januar 2020 / 12:24

PRESSEMELDING 24/1-2020: 2019 var det det internasjonale villaksåret, men trass i den store interessen for laksen som sportsfiskeart og kulturbærer, viser fangstene i elvene liten grunn til optimisme.

- Fjoråret var nesten like dårlig som det rekordlave 2018. Men i 2018 var det vanskelige fiskeforhold på grunn av varme og tørke. I år har også sjølaksefiskerne hatt dårlige fangster, og det har kort og godt vært få laks som kom tilbake fra havet, sier en bekymret generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Norske Lakseelver organiserer 104 elver, fordelt over hele Norge. Det kommer nå bare halvparten så mye laks tilbake fra havet som for 30 år siden. Lakselus og rømming er ifølge forskerne de to verste truslene mot villaksen.

-Situasjonen er urovekkende og det er helt klart at myndighetene må ta grep for å sikre det høstbare overskuddet av villaks, understreker Evensen.

Må beskatte forsiktig

Det er de lokale elveeierlagene som bestemmer hvor mye laks som kan fiskes i en elv. Dette gjøres basert på råd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som er oppnevnt av Miljødirektoratet. I de fleste elvene er det strenge kvoter og restriksjoner på hvor mye sportsfiskerne kan ta. Laks fiskes også med not og garn i fjordene, men her er det ingen kvotebegrensninger. Det er også uvisst hvilke bestander som fanges i dette sjøfisket.

Klima- og miljødepartementet har nå bedt Miljødirektoratet om å vurder å ikke åpne for sjølaksefiske i en femårsperiode fra 2021. Dette mener Norske Lakseelver er fornuftig.

-Det er kun i elvene vi vet hvilke bestander vi høster av og hvorvidt denne bestanden tåler beskatning. I sjø vet man ikke hvilke bestander man fisker på, og i verste fall kan man risikere å utrydde svake bestander, forklarer Evensen.

Oppdrett truer villaksen

Havforskningsinstituttet har i mange år overvåket og beregnet dødeligheten på villaksungene som blir angrepet av lusa fra oppdrettsanleggene. Forskerne finner at opptil 80% av villaksen dør av luseskader noen steder.

- Spesielt i Sognefjorden og Hardangerfjorden ser vi konsekvensene av den harde desimeringen over tid. Det er sjokkerende tall, og viser med all tydelighet at oppdrettsvolumet må ned, så lenge man ikke produserer laks i lukkede anlegg, understreker generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Den uønskede arten pukkellaks utgjør en ny trussel som bekymrer forskerne mer og mer. Dette er en stillehavsart som ble satt ut av russerne i nordområdene, og som har spredd seg som ild i tørt gress nedover Norge. I fjor ble det tatt ut hele 14 00 pukkellaks i elvene – mesteparten i nord.
 

Fargelegger oppdrett

Geir Inge Sivertsen skal overta som Fiskeriminister etter Tom Harald Nesvik. Nesvik skulle egentlig bestemt fargene på oppdrettssonene før jul, men det har trukket ut. Gult betyr frys i produksjonen, mens rødt betyr at oppdretterne kan få pålegg om å ta ned volumet.

Det gjenstår å se hva Sivertsen bestemmer, men ifølge Nesviks uttalelser til fiskerimedia før han gikk av, var det kun kort tid til trafikklysvurderingen kom. Norske Lakseelver er forsiktig optimistisk.

-Vi håper at Sivertsen, som har en vitenskapelig utdanning fra NTNU, vil være lydhør for hva forskerne sier, og legger opp til at oppdretten framover styres slik at den ikke påvirker villaksen negativt. Det vil være i tråd med Stortingets bærekraftsmål, avslutter Evensen.