Torfinn Evensen og Roger Hofseth
Torfinn Evensen fra Norske Lakseelver og Roger Hofseth fra Hofseth Aqua la i dag fram rapporten fra Menon Economics om en mulig vei videre for både villaks og oppdrettslaks.
Oppdrett/Lakselus

Ja takk, begge deler 

Hva om vi utformet en politikk som ga oppdrettsindustrien vekst, fjernet påvirkningen på vill laksefisk og kickstartet et nytt industrielt eventyr?  

onsdag 10.november 2021 / 10:32

Torfinn Evensen, Generalsekretær Norske Lakseelver og Roger Hofseth, Daglig leder Hofseth Aqua

I dag har vi 13 produksjonsområder hvor vekst eller ikke vekst kun avgjøres av hvor mange prosent av villaksen som drepes av lakselus fra fisken som står i åpne merder i fjordene. Vannet flyter fritt gjennom merdene og tar med seg luselarver, sykdommer og avfall ut i fjordene. I seks av områdene er det ifølge forskerne så høy dødelighet på villaks at det ikke vil være tilrådelig med flere oppdrettslaks. To av disse områdene har fått beskjed av regjeringen om å redusere produksjonen med 6%, mens to områder står på stedet hvil. De to siste har regjeringen valgt å gi vekst, på tvers av forskernes råd. 

Lakselusa har satt en kraftig brems på veksten i oppdrettsindustrien. Tiltakene som settes inn er ikke kraftige nok og villaksen trenger førstehjelp i form av genbank, stenging av elver for sportsfiske og rødlistenotering fra 2022. 

SE PRESENTASJONEN HER

Les rapporten

 

Vi har havnet i en situasjon som ingen er tjent med. For å komme videre er vi nødt til å tenke nytt, både fra oppdretts- og villakssiden. Derfor har oppdrettsselskapet Hofseth Aqua og elveeierlagene organisert i Norske Lakseelver nå tatt et felles initiativ mot de nye regjeringspartiene. 

For å sikre både en kraftig bærekraftig vekst i oppdrettsindustrien og minimal påvirkning på villaks og sjøørret, foreslår partene at det utformes en politikk som konverterer dagens produksjonsmetoder til metoder som oppfyller følgende funksjonskrav 
 

  • null utslipp av lakselus 
  • null rømming 
  • mulig å samle partikulært avfall 


Politikken må sørge for at oppdretterne gis kraftige insentiver til en slik konvertering. Dette vil anspore til en industriell vekst i et grønt skifte. Det bør også innføres avgifter for de som ikke konverterer i løpet av en gitt periode. Dette vil ytterligere anspore oppdretterne til å søke nye løsninger. 

Som utgangspunkt for utformingen av en slik politikk, har Norske Lakseelver fått utredet virkemiddelbruken av Menon Economics. I rapporten Havbruk: Nye virkemidler for vern av miljø, bedre fiskevelferd og økt verdiskaping, går samfunnsøkonomene gjennom mulighetene som ligger i en slik framgangsmåte. Konklusjonen er oppløftende.  

Hvis politikerne setter en klar tidsfrist, med mål om at all produksjon i fjordene skal oppfylle funksjonskravene innen utløpet av fristen, vil bruken av vekst gjennom innbytte sammen med innfasing av miljøavgifter for fortsatt åpen produksjon, være en kraftig driver i et grønt skifte. 

Det er også en klar anbefaling om at konverteringsraten bør være høyest i oppstarten. Tilsvarende bør avgiftene øke utover i perioden.  

Samtlige norske politiske partier ønsker en bærekraftig vekst i norsk havbruk. Den foreslåtte konverteringspolitikken er en konkret og gjennomførbar vei mot en slik framtid. 

Les rapporten