Reinforsen

Ny fredningssone i Reinforsen laksetrapp

Mandag 9/8 2021 var Lars Forbu og Thomas Bjørnå oppnevnt av Statsforvalteren i Nordland og merket fredningssonen.

Ranaelva
tirsdag 10.august 2021 / 12:34

I fiskeforskriften for Nordland er det fastsatt at fredningssonen ved fisketrappa i Reinforsen skal strekke seg fra 100 m nedenfor til 50 m ovenfor trappa.

Det har vært en del tvil om hvor merkene skulle plasseres, men nå har Statsforvalteren i Nordland avgjort nøyaktig plassering og merking er foretatt.
Ved fiske fra aurene på Meforsen skal fisker stå nedenfor fredningssonen som er markert på kartet, og at det er ulovlig å kaste innenfor sonegrensen.