Pukkellaks
Pukkellaks. - Foto: Kim Andre S. Herstad

PUKKELLAKS

Denne sesongen ventes det mengder av pukkellaks opp i elvene, også i Altaelva. Vi er avhengige av obervasjoner fra dere som ferdes langs elva i sommer.

KarianneJohansen
torsdag 17.juni 2021 / 21:11

Dersom du observerer ansamlinger av pukkellaks i Altaelva - ring vår vakttelefon på: 916 02 011!

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) har utarbeidet en beredskapsplan for uttak av pukkellaks. Vi har flere team som på kort varsel kan dra på elva for å fiske ut så mye vi klarer av denne fremmede arten.

Pukkellaksen stiller seg som regel på andre steder enn den velkjente villaksen, gjerne på grunne steder. Vi prøver å gjennomføre arbeidet så skånsomt som mulig for de som fisker i elva - aller helst i fredningstid.

MEN; Det kan forekomme at vi ser oss nødt til å gjøre dette arbeidet i fisketida. Vi håper på forståelse for dette. Dette gjøres for å minimere truslene for den atlantiske villaksen!

Her er informasjon fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning):

Dette gjør du hvis du fanger en pukkellaks

1.    Fangsten av pukkellaks i sjøen og i elver rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye (laksebørser og andre rapporteringssystem på nett o.l.). 

  • Registrer fangstdato, fangststed, lengde/vekt og kjønn. 

2.    Alle fiskere oppfordres til å ta en skjellprøve av pukkellaksen som fanges. Ved prøvetaking benyttes samme type skjellkonvolutter som ved prøvetakingen av laks. Merk at pukkellaksen har små skjell. 

  • Skjellprøver av pukkellaks kan leveres inn via skjellprøveprogrammet for laks og sjøørret som pågår i vassdraget eller så kan prøvene sendes direkte til NINA. 

3.    All pukkellaks som fanges, skal avlives.

Les mer her: I år blir det pukkellaksår

Pukkellaks
Slik ser en nygått pukkellaks ut. Foto: Svein Åge Haar
Pukkellaks
Pukkelaks i gytedrakt. Foto: Henrik H. Berntsen