Fiske Meforsen

Laksefiske 2022, kortsalget er nå åpnet.

1 juli 2022 kl 06:00 starter årets laksefiske i Ranaelva.

Ranaelva
torsdag 19.mai 2022 / 20:00

Også i år er den anadrome delen av Ranaelva tildelt en kvote på totalt 200 smålaks (under 65 cm) og disse er fordelt etter elvemeter mellom «blå /gul sone».

Nedre Rana Forvaltningslag SA («gul sone») har delt inn sine elvestrekninger i 6 soner, og disse sonene er tildelt ett visst antall fisk for avlivning og gjenutsetting.
Ettersom det også i sesongen 2022 er gitt tillatelse til kun å avlive 200 smålaks på hele elva har «gul sone» begrenset antall stenger på sine soner.
Totalt antall stenger er 16 stk.
Det selges kun døgnkort.

Hver fisker har rett til å maksimalt lande/gjenutsette 2 laks i døgnet og 15 laks i sesongen.

Hver fisker har rett til å maksimalt avlive 2 laks (under 65 cm) i døgnet og avlive 3 laks ( under 65 cm) i sesongen.
Når personlig kvote er nådd (enten avlivet eller utsatt) er fisket over og du ønskes velkommen til neste år.

Og når totalkvoten på smålaks som kan avlives på "gul sone" er nådd stenges sonene.

Vår salgskanal er Elveguiden
Fiskekortene legges ut for salg, søndag 18/5 2022 kl 20:00

https://elveguiden.no/no/register

Fiskekort
Fangstrapportering

Du kan allerede nå registrere deg slik at alle personlige formalia er på plass i god tid.

Vi ønsker deg velkommen som fisker på «gul sone»

 

.

 

Fiske Meforsen