Fiske Meforsen

Laksefiske 2021

1 juli 2021 kl 12:00 starter årets laksefiske i Ranaelva.

Ranaelva
Torsdag 24.juni 2021 / 23:30

I år er Ranaelva blitt tildelt en kvote på 200 smålaks (under 65 cm) og disse er fordelt etter elvemeter mellom «blå /gul sone» og Rana Jeger - og Fiskeforening.

Nedre Rana Forvaltningslag SA («gul sone») har fra i år delt inn sine elvestrekninger i 6 soner, og disse sonene er tildelt ett visst antall fisk for avlivning og gjenutsetting.
Ettersom det i sesongen 2021 er gitt tillatelse til å avlive 200 smålaks på hele elva har «gul sone» begrenset antall stenger på sine soner.
Totalt antall stenger er 12 stk.
Det selges kun døgnkort - dette for å ha kontroll på uttaket.

Fiskereglene hjemler for en sesongkvote på 2 avlivet smålaks ( under 65 cm) og utsetting av 10 laks – uansett størrelse og kjønn.
Når personlig kvote er nådd (enten avlivet eller utsatt) er fisket over.

Og når totalkvoten på smålaks som kan avlives er nådd stenges «gul sone».

Fra i år har vi ny salgskanal; Elveguiden
Fiskekortene legges ut for salg, søndag 27/6 2021 kl 20:00

https://elveguiden.no/no/register

Fiskekort
Fangstrapportering

Du kan allerede nå registrere deg slik at alle personlige formalia er på plass i god tid.

Vi ønsker deg velkommen som fisker på «gul sone»

 

.

 

Fiske Meforsen