Finsk sportsfisker i Tana
Finsk sportsfisker med båt i Tanavassdraget. De siste årene har finnene satset sterkt på å utvikle sportsfisket i Tana. Foto: Ilkka Jukarainen, flickr, Creative Commons.
Trusler/Gytebestand

Mot laksekollaps i Øst-Finnmark

Når det fanges nesten like mange laks i Vestre Jakobselv som i Tana, er det grunn til å rope et kraftig varsko.

Tirsdag 26.januar 2021 / 12:00

I dag kom den offisielle statistikken fra SSB over årets laksefangst i elvene.  Totalt ble det fanget 123 167 laks i elvene i Norge. 28 753 av disse ble satt tilbake for å sikre nok gytefisk i elvene.

Norske Lakseelver, som representerer forvaltningslagene i 105 norske elver, er spesielt bekymret for utviklingen i Øst-Finnmark. Nye fisketidsreguleringer skal nå vedtas av Klima- og miljødepartementet og gjelde for fem år.

 

Ikke nok å forby krokgarn

I Finnmark er det nå innstilt på å forby fisket med krokgarn i sjøen, men Norske Lakseelver mener at utviklingen gjør at departementet må ty til skarpere lut.

-Vi har forståelse for det kulturelle aspektet ved sjøfiske etter laks, og også når det gjelder garnfiske i Tana, men kultur kan ikke trumfe biologi. Myndighetene må ta grep om den katastrofale utviklingen vi nå ser. Det er trolig ikke nok å fjerne krokgarn. Det må også sterkere restriksjoner til på notfisket etter laks i sjøen og på fisket i selve Tana, påpeker generalsekretær Torfinn Evensen.

Krokgarn i sjøen har vært forbudt i hele resten av Norge siden 2002. Først på strekningen Rogaland-Troms i 1997, så resten av kysten til Skagerak i 2002.

 

Kollaps i sjø

Tallene for sjølaksefisket kom 26. november i fjor. Fangstene i sjø i Tana kommune kollapset i 2004, og har ikke tatt seg opp igjen. I fjorårets sjølaksefiske ble det tatt knappe to tonn.

-Sjøfangstene i 2020 var de dårligste noensinne – og nå bekrefter også elvefisketallene at det går mot fullstendig kollaps. Om ikke forvaltningen kommer inn i et fornuftig spor, spøker det for verdens største og viktigste vassdrag for atlantisk laks, påpeker Evensen.

Den eneste kommunen som har en positiv trend i fangsten i sjø, er Nesseby. Mye av laksen som beskattes her, er imidlertid laks som skal videre vestover til elvene i Vadsø, Berlevåg. Båtsfjord eller Tana, eller østover til elvene i Sør-Varanger og Russland. Det bekreftes av resultatene i Kolarctic-prosjektet.

-Fisket i Nesseby er et stjerneeksempel på sjølaksefiskets beskatning av blanda bestander. Ut fra føre-var-prinsippet og i tråd med NASCOs retningslinjer, burde Miljødirektoratet ha stoppet dette nå i forbindelse med de nye fisketidsreguleringene, avslutter generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.