Forvaltning/Biologisk mangfold

Fiske på blanda bestander må stoppes

Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til. Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen. Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet.

Paal
onsdag 01.april 2020 / 11:46