Forvaltning/Gytebestand

Midtsesongsevaluering 2023

Justeringer av reglene etter midtsesongsevalueringen.

Ragnar Mauset
torsdag 13.juli 2023 / 10:49

Årets sesong så langt er svakere enn det vi hadde håpet på.
Muligheten for å nå gytebestandsmålet er minimal.
Grunnene er sikkert flere for denne situasjonen, men lavt
innsig av voksen laks så langt er nok en av grunnene.
Dette sammen med et føre var tiltak som en konsekvens
av slamutslippet høsten 22, fører til at forvaltningslaget Surna
Elveierlag ved styret må sette inn tiltak etter å ha gjennomført
den årlige pålagte vurderingen før 15. juli.
Fra og med 20.7 og ut sesongen fredes all laks over 70 cm.
Ellers er fiskereglene som vedtatt før sesongen 2023.
Vi takker alle som har fisket og rapportert så langt. Håper mange vil fortsette med dette, slik at vi får ett bilde av innsiget til elva.