skauga
Elveside/Prosjekt

Oppstart trinn 2

Denne uka startet klargjøring og utkjøring av stein til elvebredden ved Breigjerdet. Steinen fraktes til og blir lagret på nordsiden av elva. Blir det gode forhold i elva starter arbeidet med utlegging i elva rett etter jul. Formålet med prosjektet er å bedre oppvekstsvilkårene for laksen i Skauga.

MaritBogen
mandag 21.desember 2020 / 22:45