skauga
I flott sommervær besøkte vannregionmyndigheten i Trøndelag, fylkesmannen og vannområdekoordinatorene i Trøndelag Skauga i forrige uke. Foto: Siri Wold Torstensen /Fosna-folket

Elveside/Prosjekt

Befaring ved Skauga

Vannregionmyndigheten i Trøndelag, Fylkesmannen og vannområdekoordinatorene i Trøndelag besøkte Skauga sist uke. De var på Fosen for å få erfaringer om hvordan vann blir ivaretatt i forbindelse med fysiske inngrep og planlegging.

MaritBogen
fredag 03.juli 2020 / 17:52

Under besøket ved Skauga fikk  de en innføring i elveierforeningens planer om habitatsforbyggende tiltak i området Solem nedstrøms til Breigjerdet. Prosjektet er en videreføring av skaugaprosjektet trinn 1 som ble gjennomført i 2014. Les mer i artikkel i Fosna-Folket.