SKITT FISKE!
Forvaltning/Organisering

Smittevern og laksefiske

Norske Lakseelver har utarbeidet utkast til smittevernveileder for utleiere av laksefiske med overnatting.  

Fredag 08.mai 2020 / 07:51

Elveeierlagene bør gjøre følgende

  1. Kontakte kommuneoverlegen og oversende smitteverveileder, slikt at denne gjøres kjent og sanksjoneres av kommuneoverlegen. Dette gjøres så fort som mulig.
  2. Videresende informasjonen til alle fisketilbydere i elva. Be dem om å sende ut plakaten med kjøreregler for laksefiskere til sine kunder i forkant av ankomst. Plakaten kan også lese her.
  3. De elvene som har tredjepartaktører som leier ut fiske må også få denne informasjonen.

NB! Merk at det i smittevernveilederen sies at sovepose ikke skal brukes ved overnatting. Dette pga. renholdsproblematikk. DNT har forbudt soveposer på sine hytter i sommer og krever at man enten har med eget sengetøy, eller at utleier leverer dette. NL har valgt å ta inn det samme i sin veileder.

Vi ber de elveeierlag som ikke har nettsider gjennom NLs portal, om å formidle informasjon til sportsfiskerne gjennom egne nettsider + sosiale media. For de som har nettsider hos NL, vil vi  lage en bannerannonse på alle forsidene. Denne linkes direkte til en artikkel som gir sportsfiskerne informasjon i forkant av besøk.

NB! Vi minner om NLs gratis tilbud til fisketilbydere som får ledig fiske i sommer pga. korona. Informasjon om ledig fiske kan legges inn her.

  1. Smittevernveileder for tilbydere av laksefiske med overnatting
  2. Informasjonsplakat som skal formidles til sportsfiskere i forkant + henges opp ved elva
  3. Informasjonsplakat om rutiner ved gapahuker
  4. Informasjonsplakat til bruk ved desinfiseringsstasjoner

 

Øvrig informasjon som er nyttig for fisketilbydere

Bransjestandard for smitteverhåndtering ved Campingplasser finner dere her.

Desinfeksjonsmidler som anbefales av Folkehelseinstituttet

Alkohol 70% til teknisk desinfeksjon; Benyttes ufortynnet. Påføres området med en ren klut eller et tørkepapir, tilstrekkelig fuktig til at flaten er synlig fuktig. La området lufttørke noen minutter. Flaten trenger ikke rengjøres i etterkant.

Klorin® (4 % natriumhypokloritt); i forholdet 2,5 dl Klorin/10 liter vann, noe som tilsvarer 1000 ppm. Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Utblandet Klorin påføres flaten slik at den er synlig fuktig, fortrinnsvis med en klut. La flaten stå i 10 minutter før flaten rengjøres på vanlig måte.

Huskeliste før fiskesesongen 2020

  • Omsetningen av Virkon S, engangshansker og desinfeksjonsmiddel er for tiden høy. Det er derfor lurt å kjøpe inn disse produktene i god tid før fiskestart.
  • Søppelhåndtering er spesielt viktig på grunn av økt bruk av våtservietter, engangshansker, og annet engangsutstyr. Det kan derfor være lurt å sette opp ekstra søppelkasser der hvor engangsartikler vil bli brukt.