Elveside/Organisering

Pressemelding: FeFo tvinger Lakselva, et av Norges beste vassdrag i kne

Anonym
Onsdag 20.desember 2017 / 09:01


I 2014 innførte FeFo en ny utregningsmodell for forpaktningsavgift for elvene i Finnmark. Med en ytterligere endring i måten man beregner forpaktningsavgift for Lakselv grunneierforening (LGF) ønsker LGF å uttale seg om hvordan dette slår ut for forvaltningen av Lakselva.

Lakselv grunneierforening har siden 1951 forpaktet umatrikulert grunn langs Lakselva. Siden midten av 2000-tallet har Lakselva opplevd en voldsom vekst i popularitet, mye på grunn av at vi var tidlig ute med å implementere ”moderne” forvaltningstiltak som kvoter, begrensinger på antall fiskere og rettet beskatning med fokus på gjenutsetting – spesielt på den store og viktige hunnlaksen i elva. Lakselva har vokst til å bli en av de aller mest populære lakseelvene i Norge, både nasjonalt og internasjonalt, og vi får besøk av fiskere fra over 20 nasjonaliteter hvert år.

Lakselva kan skilte med flere individer over 20 kilo hvert år, og en snittvekt langt over landsgjennomsnittet er en viktig grunn til elvas popularitet. Mye av dette skyldes den jobben vi har lagt ned i forvaltningen.

Med tålmodighet og et aktivt informasjonsarbeid, har vi i LGF, i godt samspill med lokale og tilreisende fiskere lykkes med god forvaltning av Lakselva, noe som gjenspeiles i fangstene og populariteten til elva.

Det vi nå dessverre er i ferd med å oppleve er at FeFos økonomiske grådighet setter forvaltningsmodellen vår i stor fare.

FeFo krever en forpaktningsavgift basert på brutto omsetning, uten å ta hensyn til forpakternes utgifter til forvaltningen. Hvis vi regner med å ha samme omsetning av fiskekort i 2018 som i 2017, vil vår forpaktningsavgift til FeFo utgjøre over 550 000,-. Dette tilsvarer en økning på over 133 % de siste fem år. Vi kunne tilbudt et bedre produkt til våre fiskere, hvis vi hadde fått mulighet til å forvalte disse pengene til det beste for Lakselva og fiskerne våre. Vi har ved flere anledninger forsøkt å forhandle med FeFo, men har ved enhver anledning blitt avfeid. FeFo behandler LGF likt som andre forpaktere i Finnmark, til tross for at Lakselva har en helt annen eierstruktur hvor private grunneiere eier halvparten av vassdraget. Vi mener dette er respektløs behandling av en likeverdig samarbeidspartner.

Dette medfører et mindre attraktivt produkt, spesielt for lokale sesongkortfiskere, men også for døgnkortfiskerne som besøker oss. Alternativet er å øke prisene ytterligere på fiskekortene, som igjen vil slå negativt ut for både lokale og tilreisende fiskere.

Vi mener at FeFo ikke tar sin del av byrden, og ikke kjenner sitt ansvar i å bevare attraktiviteten til Lakselva. Vi oppfordrer FeFo til en større grad av imøtekommenhet vedrørende disse problemstillingene – på den måten vil lokale og tilreisende fiskere også i fremtiden ha et godt og variert fisketilbud i Lakselva.

FeFo er i ferd med å tvinge forvaltningsmodellen i Lakselva i kne. I ytterste konsekvens vil grunneierne bli tvunget til å bryte samarbeidet med FeFo, som igjen vil gi et langt dårligere fisketilbud til våre fiskere. LGF ser det som svært uheldig hvis dette blir resultatet. Vi håper styret i FeFo kan ta affære og rettlede FeFos administrasjon.

Et samlet styre
Lakselv grunneierforening