Lakselus
Lakselusa er en dødelig parasitt på lakseunger. For en liten smolt på vei ut i havet, kan 5 lus være nok til at fisken svekkes så mye at den dør.
Oppdrett/Lakselus

Koronakrise for villaks og sjøørret

Oppdrettsindustrien ønsker å utnytte den nye koronaloven til å øke produksjonen av oppdrettslaks. Dette kan få alvorlige konsekvenser for allerede hardt prøvede villaks- og sjøørretbestander.

Paal
onsdag 25.mars 2020 / 14:46

OppdrettsIndustrien har bedt om å få sette mer fisk enn det som er tillatt i merdene, samt fritak fra loven om å rapportere mengden lakselus, ifølge NRK. Her kommer det også fram at Fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen, er innstilt på å lette opp, og være mer fleksible med hensyn til rapportering av lusetall.

Organisasjonene i Villaksalliansen: Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF-Norge, Norsk Friluftsliv, Sabima, Greenpeace og Redd Villaksen, er sterkt bekymret for konsekvensene av å se bort fra viktige miljøhensyn.

En tillatt økning i mengde fisk i anleggene kombinert med få eller ingen krav til å dokumentere lakselusforekomsten i merdene, vil mest sannsynlig øke mengden lakselus i oppdrettsanleggene. Dette vil føre til en kraftig økning i oppdrettsindusert lakselussmitte til vill laksefisk utover våren og forsommeren, og det i den mest sårbare tiden for villfisken. Det er på denne tiden laksesmolten forlater elvene for å vandre ut til beiteområdene i havet, og en økning i mengden lakselus utover det som er tillatt i lovverket, vil føre til en kraftig forhøyet dødelighet på vill laksesmolt langs Norskekysten. For sjøørreten som oppholder seg inne i fjordene store deler av året vil situasjonen kunne gå fra vondt til langt verre.

Norsk fiskeoppdrett bør heller søke om støtte på samme måte som all annen næringsvirksomhet som har ekstraordinære utfordringer på grunn av koronautbruddet, enn å be om økt produksjon og reduserte krav til sykdomskontroll. Organisasjonene i Villaksalliansen mener det er åpenbart at regjeringen ikke bør gi næringen fritak fra miljøkrav hjemlet i gjeldende lover og forskrifter.

- Koronaloven omfatter, etter vår mening, ikke å kunne gi midlertidig unntak fra gjeldende lover og forskrifter med tanke på å tillate mer fisk i oppdrettsanleggene enn det som er fastsatt i konsesjonene, eller å ikke følge opp det viktige arbeidet med å registrere og bekjempe lakselus, påpeker generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Hele brevet til ministeren kan leses her.