Skjellprøver skal tas av all laks!

All laks som tas i Stjørdalsvassdraget skal det tas skjellprøver av. Veterinærinstituttet​ bruker disse for å se om det er vill- eller oppdrettslaks. Fra skjellene kan man også bruke for å finne alder på laksen, om laksen har gytet før og hvor fort laksen har vokst.

EirikYven
onsdag 05.juni 2019 / 12:52

Skjellprøvene tas i bakkant av ryggfinnen og rett over sidelinjen. Hos døde laks tas det ca 30 skjell.
Hvis du skriver mobilnummeret ditt vil du å en melding med informasjon om laksen du har sendt inn prøver på.

I Stjørdalselva, Forra og Sona ble det i 2018 tatt prøver av ca. 50 % av all avlivet laks. Dette er bra, men vi kan enda bli bli bedre. 

Prosjektet er ett sammarbeid mellom Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) og SalMar og er ment for å overvåke andelen oppdrettslaks som kommer inn i Trondheimsfjordene.

Du kan lese mer om skjellprøveprosjektet på ERT sine nettsider.

Fjorårets rapport kan man lese om på nettsidene til Veterinærinstitutet.

 

Ut av disse ringene kan man lese om det er vill- eller oppdrettslaks, fiskens alder, om den her gytt og hvor fort laksen har vokst!
Ut av disse ringene kan man lese om det er vill- eller oppdrettslaks, fiskens alder, om den her gytt og hvor fort laksen har vokst!