Vidar Skiri og Aage Wold
Vidar Skiri og Åge Wold har stått på og kjempet for laksen i Rauma og Måna siden 80-tallet. Det står stor respekt av innsatsen.
Trusler/Gyro

Rauma og Måna er friskmeldte

Rauma-regionen er friskmeldt fra Gyrodactylus salaris. Dermed er nesten 40 års kamp mot parasitten over i Romsdal. Bekjempelsesstrategien har vært en suksess.

Paal
torsdag 31.oktober 2019 / 12:31

I dag (1.november) friskmeldes de seks elven i Rauma-regionen. Den mest kjente av disse er Rauma. De andre er Henselva, Skorga, Breivikelva, Innfjordelva og Måna.

– Jeg husker da vi fikk første bevilgning til bekjempelse. Stortinget bevilget én million og trodde det var nok for hele landet. Det har kostet betraktelig mer, smiler leder i elveeierlaget i Måna, Åge Wold.

Vidar Skiri fra Rauma og Åge Wold fra Måna har aldri gitt opp håpet og har vært sentrale i arbeidet med å få samfunnet til å ta ansvar for bekjempelsen av parasitten. En parasitt som i sin tid ble innført med settefisk fra Sverige, og deretter raskt spredd rundt til mange elver i landet (se boks).

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er med på feiringen i Åndalsnes i dag. Norske Lakseelver ber ministeren følge opp Miljødirektoratets handlingsplan for villaksen.

To lakseforkjempere
Aage Wold har vært en pådriver for den omfattende nasjonale bekjempelsen av Gyro-parasitten. Han har også vært sentral i oppbyggingen av Norske Lakseelver til å bli en viktig villaksorganisasjon. Wold har vært mangeårig styreleder i Norske Lakseelver, og er nå styreleder i Måna Elveeeigarlag.

Vidar Skiri har vært en sentral person i arbeidet med bekjempelse av Gyro-parasitten i Raumaregionen og i bevaringen av de lokale lakse- og sjøørretstammene gjennom sitt engasjement i genbankarbeidet. Skiri har også deltatt ved flere rotenonaksjoner og er styreleder i Rauma Elveeierlag og styremedlem i Norske Lakseelver. Skiri ble i 2018 tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin innsats.

– Hvis utviklinga fortsetter som fram til nå, ser jeg veldig lyst på det, men vi er litt på etterskudd med reetableringa. Vi må se neste års oppgang før vi kan si hvor det bærer, sier en optimistisk Vidar Skiri.

Spesialinspektør Inger Mette Hogstad i Mattilsynet, Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, fylkesmann Rigmor Brøste og ordfører i Rauma, Yvonne Wold.
Spesialinspektør Inger Mette Hogstad i Mattilsynet, Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, fylkesmann Rigmor Brøste og ordfører i Rauma, Yvonne Wold.

 

Overvåkingsfiske
Skiri går ut fra at til neste sesong blir overvåkingsfiske på samme måte som det har vært de siste åra. De lokale laksestammene har blitt oppbevart i genbank, og reetableringen startet rett etter rotenonbehandlingen. I Rauma har det kun vært utført løpende prøvefiske uten beskatning, men i fjordsystemet rett utenfor den lille, nasjonale laksefjorden, har sjølaksefiskerne kunne høste av stammene som er under gjenoppbygging. Det har vært en kilde til irritasjon hos elveeierne.

Rauma vil altså ikke åpnes for ordinært fiske i 2020.

Parasitten som spredde seg
I Rauma og Henselva ble Gyrodactylus salaris oppdaget i 1980. Resultatet lot ikke vente på seg. Fangstene falt dramatisk. Deretter fulgte de andre elvene i området. Siste elv hvor parasitten ble påvist, var Breivikelva så sent som i 2013. I 2014 ble alle elvene behandlet med rotenon og siden har overvåkingen ikke påvist parasitten.

– Vi har venta så kolossalt lenge. En ting er inntektene som elveeierne har gått glipp av, men tenk på de immaterielle verdiene da, mann. Vi har to generasjoner som ikke har fått oppleve laksen i elva, forteller en engasjert Åge Wold.

I Måna har elveeierne benyttet tiden godt. Sidebekker og elvefâr har blitt restaurert og opparbeidet til oppvekstområder for småfisk.

– Hovedelva er veldig stri, så disse områdene er viktige, forteller Wold.

El-fiske som nylig ble gjennomført, viste med tydelighet betydningen av disse områdene.

– På et lite strekk på syv ganger halvannen meter, hadde vi 30 småfisk. Det er helt fantastisk, smiler Wold, som ser fram til å få elveeierne enda mer engasjert framover nå som det kan bli fiske i elva.

Økonomisk viktig
Rauma var tidlig ute med organisering av elveeierlaget. Allerede for 40 år siden var laget på plass. Elva er organisert slik at den enkelte deleier har ansvaret for utleie av eget fiske, det er ikke felles fiskekortsalg. Elva er en av de historiske elvene i Norge og laksen har opp gjennom årene tiltrukket seg både engelskmenn og nordmenn.

– Det er en flott elv og stor interesse for laksefiske nå. Vi har ikke gjort noen fullstendig kalkyle på hva elva nå vil bety økonomisk framover, men anslår at ringvirkningene for lokalsamfunnet fort kan bli mellom 30 og 40 millioner årlig. Det er en anselig sum, forteller Skiri, som heller ikke er bekymret for Veslemannen lenger.

– Vi var jo bekymra for at den skulle havne i elva, men det ser ut til å ha gått bra, avslutter han.

Tabell over elver smittet med Gyro, samt status per 1-11-2019
Tabell over elver smittet med Gyro, samt status per 1-11-2019