Laksforsen i Vefsna
Laksforsen i Vefsna ligger 29 km opp fra sjøen. Før laksetrappa ble bygd på 1800-tallet, stoppet laksen her. Foto: Vefsna.com
Forvaltning/Gyro

Laksen er tilbake

Etter at rotenonbehandlingen av ti elver og to innsjøer i Vefsnaregionen ble ferdigstilt i 2012, ser det ut til at reetableringen av elva gir positive resultater.

Paal
tirsdag 24.januar 2017 / 13:51

Åpning for fiske?

Det arbeides for åpning av et begrenset fiske fra 2018. Hvilke rammer og fiskeregler som vil gjelde ved åpning er også uavklart.

 

I oktober i fjor ble det tatt nye prøver i Vefsna. Disse var heldigvis negative på parasitten. Om dette holder seg ut 2017, er Vefsna å regne som friskmeldt, men de er litt usikkerhet rundt Fustavannet.

Parasitten ble innført til regionen via infisert settefisk, og ble første gang påvist i elva Vefsna i 1978. Rotenonbehandlingene ble i hovedsak gjennomført i årene 2011-12, men flere mindre vassdrag ble behandlet tidligere enn dette, og den første behandlingen ble gjennomført allerede i 1996.

Stengte trapper

Som et tiltak for å redusere faren for smittespredning og for å muliggjøre fremtidige bekjempelsestiltak, ble fisketrappene i Vefsna, Fusta og Drevja stengt for oppgang av laks allerede i 1992, og i Hundåla fra 2004. I Leirelvvassdraget ble det i 2008-09 bygd fiskesperre for å hindre spredning oppover i vassdraget om vassdraget igjen skulle bli infisert.

Røyeproblem

I 2009 ble parasitten påvist på røye i Fustvatnet i Fustavassdraget, og videre undersøkelser påviste parasitten også i Ømmervatnet i samme vassdrag, og det mellomliggende Mjåvatnet ble da også inkludert i utbredelsesområdet. Allerede før dette var Vefsnaregionen større enn noen andre systemer som til nå er behandlet mot Gyrodactylus salaris. Påvisningen i innsjøene førte til at det måtte planlegges en behandling som var langt mer omfattende enn først forutsatt, og til sammen skulle dette bli omtalt som verdens største rotenonbehandling.

Reetablering

Reetablering av fiskebestandene er påbegynt, og vil pågå for fullt de kommende årene. Reetableringsplanen strekker seg frem til 2023, og økosystemene i Vefsnaregionen vil da forhåpentligvis være gjenopprettet etter skadene som fulgte introduksjonen av Gyrodactylus salaris.