Vefsna
Vefsna er en mektig elv og det er mange laksetrapper som må restaureres. Foto: Leif Rostgaard Nielsen/ Wikicommons.
Elveside/Gyro

Vefsna er offisielt frisk

Vefsna, Drevjo, Halsanelva, Hestdalselva og Hundåla i Vefsn kommune og Ranelva, Leirelva, Dagsvikelva og Nylandselva i Leirfjord kommune er friskmeldt fra Gyrodactylus salaris fra og med 27.9.2017.

Paal
torsdag 28.september 2017 / 15:38

Mattilsynet har friskmeldt elvene i Vefsna og Leirfjord kommuner som er nevnt innledningsvis..

Elva Fusta og innsjøene i Fustavastdraget er fortsatt ikke friskmeldt, men Veterinærinstituttet har konkludert med at resten av regionen kan friskmeldes.

- Dette er en gledens dag, sier Gustav Busch Arntsen i Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning. Sammen med ansvarlige myndigheter, sportsfiskere og elveeiere har han vært i Laksforsen på en liten markering i dag.

Gustav Busch Arntzen er daglig leder av det nye forvaltningsorganet for Vefsna.
Gustav Busch Arntzen er daglig leder av det nye forvaltningsorganet for Vefsna.

Rekruteringen i Vefsna har gått for fullt. Høstens el-fiske-undersøkelser har vist svært positive resultater. Det ble registrert en økning på over 130 % av årsyngel hos laks i Vefsna høsten 2017 (66,4 pr 100m2) sammenliknet med høsten 2016 (28,2 pr 100m2).

Fra 2018 åpnes det for regulært fiske i den ville og vakre nordlandselva. Elveeierlaget jobber nå med å fastsette fiskeregler.

- Laksetrappa i Laksforsen ble åpnet i dag og den første laksen paserte kl 11:50 presis. Det var veldig mye fisk som kom rett etterpå, så dette lover bra for gyting på oversida allerede i høst, forteller en jublende glad Arntsen.

Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver, er strålende fornøyd med friskmeldingen.

- Vefsna er en fantastisk elv og har et kjempepotensial for å utvikle laks- og sjøørretfiske i Vefsnaregionen. Vi ønsker styret i fiskeforvaltninga, elveeierne og sportsfiskerne til lykke med dagen og gleder oss til å se utviklingen i elva.