Hovefossen i Nausta - Øvre del
Øvre del av valdet i Hovefossen er kort, og går fra rett over brua og ned til fredningssonen ved laksetrappa.
Elveside

Nye fiskereglar for sesongen 2019

JohanOspehaug
Torsdag 30.mai 2019 / 09:52

Ber alle fiskarar som skal fiske i Nausta sette seg inn i dei nye fiskereglane: https://lakseelver.no/nb/elver/nausta/fishingrules

Det er elles nokre endringar når det gjeld oppsyn: Oppsyn

Hugs rapportering også om du fiskar utan å får fisk på Scanatura/iNatur.

 

SKITT FISKE!