Bilde fra Skaugas laksebørs 2019
Elveside/Fiskeregler

Midtsesongevaluering

Styret i Skauga Elveierforening har hatt midtsesongevaluering og kommet frem til at det ikke blir endringer på nåværende fiskeregler.

MaritBogen
torsdag 18.juli 2019 / 08:03

Evalueringen er iht. forhåndsavtale og baserer seg på fangster som er rapportert inn til laksebørsen tom. 15 juli og observasjoner av laks i elva. Fiskereglene i sin helhet kan du lese her.