Bilde fra Skaugas laksebørs 2019
Elveside/Fiskeregler

Midtsesong

MaritBogen
Torsdag 18.juli 2019 / 08:03

Styret i Skauga Elveierforening har hatt midtsesongevaluering og kommet frem til at det ikke blir endringer på nåværende fiskeregler.
Evalueringen er iht. forhåndsavtale og baserer seg på fangster som er rapportert inn til laksebørsen tom. 15 juli og observasjoner av laks i elva. Fiskereglene i sin helhet kan du lese her.