Fjordbilde
Elveside/Fiskeregler

Nye regler omkring fiske i sjøen i Trøndelag.

Arild Arnestad
fredag 21.juni 2024 / 19:46

Mandag 24. juni trer en ny forskrift omkring fiske i sjøen i Trøndelag i kraft. Formålet til de nye reglene er å forhindre at laks og sjøørret blir tatt som bifangst ved fiske etter saltvannsfisk og gi disse artene nødvendig beskyttelse mot risiko for overbeskatning ved utløpet av vassdrag hvor disse vandrer.