Urafossen
Urafossen
Forvaltning

Kvote for laks over 65cm er tatt for heile elva!

JohanOspehaug
Onsdag 12.juni 2019 / 10:25

Vil med dette informere om at kvota for laks over 65cm er teken for heile elva.

All laks over 65cm som ikkje kan settast ut igjen grunna eks. skade skal leverast Naustdal sjukeheim (ekspedisjon tlf. 57816200). Desse tilfella skal meldat til Eiliv Erdal tlf. 90521997.