Elveside

Jakt på predatorar.

JohanOspehaug
Mandag 14.oktober 2019 / 21:24

Det vert oppmoda til jakt på laksand, siland og andre predatorar (med jaktløyve) som livnærer seg på yngel/fisk i elva vår. Det er også gjeve løyve til uttak av skarv, informasjon er sendt til grunneigarane.