Elveside/Fiskeregler

Info før sesongstart

MaritBogen
Onsdag 24.april 2019 / 21:51

Fisketiden for Skauga 2019 er fra 15.juni til og med 15.august. Elveierforeningen fikk ikke gjennomslag hos Miljødirektoratet om øking av fangstkvoten til 2 laks pr kalenderdøgn. Døgnkvoten blir derfor uforandret med 1 laks for hver fisker pr døgn.Sesongkvoten for hver fisker er 10 laks. Fiskereglene kan bli endret etter midtsesongevaluering den 15. juli. Fiskereglene for 2019 i sin helhet kan du lese her.

Årsmøtet vedtok å etablere ny laksebørs. Det er inngått avtale med firmaet Brief-it AS som har laget en laksebørs for registrering av laks.  De har fra før avtale med Namsenvassdraget, Gaula, Orkla, Verdalsvassdraget og Surna. Den nye laksebørsen er bygget på prinsippet om at fiskeren selv legger inn i børsen via en mobilapp. Børsen blir da oppdatert hele tiden slik at informasjonen på børsen er i sanntid. Mer info om dette vil bli lagt ut før sesongstart.

Du kan ta en titt på den nye laksebørsen her.

Driftsvannføring fra Svartelva kraftverk 2019