Sportsfiske/Fiskekort

Kortsalg i Altaelva for utenbysboende 2019

Alle som ønsker å fiske i Altaelva må melde seg på trekning om fiskekort. Elva er delt inn i fem soner, med varierende antall kort i hver sone. Fiskekort gir eksklusiv rett til fiskeplassen. Det er forskjellige regler for lokalt bosatte og utenbys. For fisket før St. Hans er det egne regler. (English)

 

 

Paal
fredag 01.februar 2019 / 00:00

I Altaelva er det slik at alle som vil fiske, må melde seg på trekning. Trekningen er todelt. Det er en gruppe for lokale fiskere og en for utenbys. Lokale fiskere må være bosatt i kommunene Alta, Kautokeino eller Loppa. 

Det er påmeldingsfrist til trekningen for utenbysfisker (se faktaboks). Påmeldingen skjer via internett. Når du melder deg på, legger du også med informasjon om når du ønsker å fiske og hvilken sone/kort. Trekningen gir hver enkelt ett kønummer. De som er utenbysboende vil deretter bli tildelt kort etter kortnummer og de ønsker man har meldt inn. NB! det er ingen garanti for at man får akkurat det man har meldt inn, men ALI forsøker å oppfylle ønskene så langt det lar seg gjøre.

 

Utenbysfiskere:

Påmeldingen åpnes den 02. Januar Påmeldingsfristen er 31.01.2019

 

Det er et gebyr forbundet med påmeldingen. For tiden er dette på kroner 400,-
​Man kan registrere seg til trekningen fra det året man fyller 14 år, altså om man er født i 2005, eller tidligere.

Om du får fiskekort, gir det rett til å fiske med en stang i perioden fra kl 18:00 til 12:00 påfølgende døgn. Stangen kan deles mellom flere personer.

Slik gjør du: Følg linken under denne artikkelen, 

Velg"Påmelding"- utenbys 2019
Alle opplysninger må fylles inn.

Dersom du ikke kan gjøre dette på internett kan du sende oss en e-post til aud@altalaks.no med følgende opplysninger: Navn, fødselsdato, adresse, e-post og telefon. Du må også oppgi datoer du ønsker å fiske eller aller helst datoer som du IKKE kan fiske.

Kr 400 betales til konto 4901 13 01095.

Bankdetaljer:

Sparebank1 Nord-Norge 9028 Tromsø. IBAN NO7649011301095 BIC/SWIFT SNOWNO22.

Merk betalingen med "Påmelding utenbystrekning for .....navn..."

 

Fra og med 2012 ble det åpnet for at man etter søknad kan overføre kortet innen familien - mor/far - søsken og barn. Søknaden skal være begrunnet.

Vær klar over at det bare er i nedre del av elva du kan komme til med bil, men det kan til tider være svært dårlige skogsveier. I Sandia og Sautso er båt eneste framkomstmiddel.

Priser på fiskekort for utenbys fiskere:

2 - døgn i Sandia sonen  kr. 6400 + kr. 500,- = kr. 6900,-

1 - Døgn Vina/Jøraholmen og Raipas kr. 3200,- + kr. 500,- = kr. 3700,-

3 - 6 Døgn i August på Raipassonen kr. 4400,- + kr. 500,- = kr. 4900,-

Kr. 500,- er pant man får tilbakebetalt om fangstoppgave er innlevert til oss innen 5 dager etter endt fiske. 

Her kan du registrere deg til kortsalgene: