Elveside/Fiskekort

Fiske før St. Hans i 2019

(Fishing before midsummer) Innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommune har mulighet til å fiske i Altaelva fra 1 - 23. juni . Det er ubegrenset antall fiskekort for hele elva i perioden fra 1. til 13. juni. Dette gjelder for både lokale og utenbys fiskere. 

For utenbys fiskere er den resterende tiden fram til St. Hans delt i tre perioder og kortene fordeles gjennom trekning. Ønsker du som er utenbys kort for denne perioden, må du melde deg på trekningen innen 25.mars.

AudHestvik
onsdag 03.april 2019 / 00:00

For fisket i Altaelva i perioden fram til St. Hans er prisen NOK 100,- for hele perioden for innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommune. For andre som er bosatt i Norge, er prisen NOK 200,- per døgn, mens for personer bosatt utenfor Norge, er prisen NOK 400,- per døgn.

Trekning i uke 13

NB! Trekningen før St.Hans gjelder kun for utenbys fiskere. De lokale fisker som tidligere år fra 1.juni og 23. juni.

Det gjennomføres én trekning som gjelder for de tre periodene:

  • 50 kort 13. - 16. juni
  • 50 kort 16. - 19. juni
  • 25 kort 19. - 22. juni
     

Øvrige regler

Det selges kun tredagerskort i denne perioden.

Registrering vil være åpen uke 11 og 12 (11. - 24. mars) 2019, og trekningen vil bli foretatt i uke 15. Registrering må gjøres på vår hjemmeside www.altalaks.no.

Etter trekningen vil alle bli kontaktet. Da vil du enten få tilbud om kjøp av fiskekort i den perioden du har ønsket, eller en annen periode dersom alle fiskekortene i ønsket periode er solgt. 

Om det er flere kamerater som ønsker å fiske i samme periode, kan dette påføres i påmeldingen under "medfisker".

Fiskekortene er personlig, som betyr at alle som fisker må ha et eget fiskekort, "medfisker" kan ikke påføres fiskekortet.

 

Kort for perioden fram til 13.juni

Når det gjelder 01. - 13. juni kan kort bestilles på e-post til aud@altalaks.no eller brev til ALI, Steinfossveien 1, 9518 Alta.

Det er ingen begrensninger i antall solgte fiskekort i denne perioden.

 

Endring gjort i 2017

Fiskekort betales fra det året man fyller 18. Før dette er det fritt fiske, så lenge man følger fiskereglene som er satt for elva.

Ungdom mellom 14 og 18 må allikevel ha et fiskekort med  id. nr.  for å kunne rapportere inn fangsten!

Endring for 2019

​Styret har vedtatt at man ikke lengre trenger å oppgi kontakt person i Alta, Loppa eller Kautokeino.