Haraldholmen
Haraldholmen
Elveside/Fiskekort

Her kan du kjøpe fiskekort til ørretfiske

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier fiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i tiden 1. september til og med 14. september. Fisket gjelder kun sportsfiske med stang etter ørret på strekningen fra og med Alta bro til nakken overfor Haraldholmen. Strekningen er en fiskesone.

Paal
mandag 13.august 2018 / 00:00

ØRRETFISKE I ALTAELVA

På strekningen fra Øvre Alta Bru og til den nederste gapahuken i Forbygninga er det ikke lov å fiske etter ørret i denne perioden.

Det selges fiskekortfra 01.09. til 14.09. Kortene selges på nett på Alis hjemmesider. Det er også åpnet for kjøp av døgnkort. Døgnkort kjøpet på Alis kontorer i Øvre Alta i kontortiden, mellom kl. 9:00 og 15:00, - mandag til torsdag.

Alle over 18 år må i tillegg betale fiskeavgift til staten. Prisen på fiskekortene er kr 600,- og på døgnkortene er kr. 200,-. I tillegg kommer pant på 300,- som tilbakebetales ved innlevering av fangstoppgave. Rapportering av fangst må gjøres senest 5 dager etter endt fiske, eller så blir ikke panten utbetalt. Registrering av fangst rapporteres direkte til kontoret ved innlevering av fiskekort med påført fangst eller på e-post til: aud@altalaks.no . Husk å påføre hvilket kontonummer panten skal overføres til.

Døgnkort kan kun kjøpes via vårt kontor!

Medlemmer av Alta Jeger-og Fiskeforening og Alta Laksefiskeri Interessentskap får 50% rabatt på fiskekortet. Dette trekkes automatisk fra ved betaling.

Her kjøper du fiskekort

 

Det er kun tillatt å fluefiske med enhånds fluestang og fluesnøre opp til snøreklasse AFTM 8-9. 

Bevisst fiske etter laks er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å bruke båt under utøvelsen av fisket. All ferdsel reguleres av den kommunale ferdselsloven.

​SKITT FISKE!