Nye fiskeregler innføres i Skauga fra 04.08.2018. Foto: Geir Tore Sandmo
Elveside/Fiskeregler

Regelendring fra 4. august

MaritBogen
Søndag 05.august 2018 / 08:30

Forholdene i elva har bedret seg og det meldes om regn. Derfor har styret vedtatt at fiskeregler med lett fiske oppheves fra lørdag 04.08.18 kl 18.00. Dette forutsetter slippvann fra kraftverket og god vannføring i elva. Ved lav vannføring vil lett fiske fremdeles være gjeldende. Tillatte fiskeredskaper under lett fiske er: Mark uten søkke og flue. Dette gjelder frem til nye regler kommer i forbindelse med utvidelse av sesong 15. august.

Fiskeregler frem til 15. august se: https://lakseelver.no/nb/elver/skauga/fishingrules