Forvaltning/Fiskeregler

Fiskeregler for 2018

EirikYven
fredag 23.februar 2018 / 20:12

Styret har vedtatt nye fiskeregler for sesongen 2018.

Nytt av året er at all laks over 3kg (65 cm) er fredet i august og skal settes levende tilbake i elva. Dette gjøres med bakgrunn i en nedgang i gytegropregistreringen som ble gjort i 2017.

Fiskeregler 2018.