Forvaltning/Fiskeregler

Fredning av hunlaks og markfiske forbudt fra 1. august

EirikYven
torsdag 04.august 2016 / 10:08

Elveeierlaget minner om at det fra 1. august er fredning av hunlaks over 3 kg og at markfiske er forbudt.

Gjeldende fiskeregler kan leses på denne linken.