Foto: Svein Wik fra boka “Stjørdalen - fra fjord til fjell”.
Forvaltning/Fiskeregler

Fiskeoppsynet 2019

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva.

EirikYven
mandag 28.mai 2018 / 20:45

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva. SJFF fører i dag oppsyn på sine egne vald, men vil nå etter avtale med Eleveierlaget også føre tilsyn på alle private vald i Stjørdalsvassdraget.

SJFF har totalt 20 oppsynsmenn som vil sjekke at fiskereglene overholdes i vassdraget.

Eleveeierlaget ønsker også å minne på om at i august er all hunfisk over 3 kg eller 65 cm fredet samt at det ikke er tillatt med markfiske i noen av elvene.

Mistenker du brudd på fiskeregler kan du kontakte en av oppsynsmennene under.

Hele instruksen samt liste over kontaktpersoner kan lastes ned her.

 

Instruks for fiskeoppsyn

Oppsyn på private vald i Stjørdalsvassdraget 2019.