Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva. SJFF fører i dag oppsyn på sine egne vald, men vil nå etter avtale med Eleveierlaget også føre tilsyn på alle private vald i Stjørdalsvassdraget.

SJFF har totalt 20 oppsynsmenn som vil sjekke at fiskereglene overholdes i vassdraget.

Eleveeierlaget ønsker også å minne på om at i august er all fisk over 3 kg eller 65 cm fredet samt at det ikke er tillatt med markfiske i noen av elvene.

Mistenker du brudd på fiskeregler kan du kontakte en av oppsynsmennene under.

Hele instruksen samt liste over kontaktpersoner kan lastes ned her.

PDF icon Instruks for fiskeoppsyn 2018

Morten Welde                           97730031

Erik Thoresen                           99120190

Jarle Gulbrandsen                    95172760

Stein Arve Vennatrø                 47314551

Jomar Bårsaune                       46418165

Odd Erik Skjeflo                        45861520

Lars Selven                              45391250

Jon Eivind Schefte                    92603980

Kjell Kojen                               95806350

Tor Mikkelsen                          90845352

Gunnar Rimol                          93413302

Kjell Hansen                            91786832

Jan Arne Nygård                       99515069

Kjell Sverre Størseth                91172150

Morten Sjaastad                       41038909

Per Ivar Morken                       45221279

Reidar Tingstad                        97727920