Rekruttering
Alta laksefiskeri interessentskap tilbyr gratis fiske for ungdom før St. Hans.
Elveside/Fiskekort

Gratisfiske for ungdom

GRATISFISKE FOR UNGDOM FØR ST. HANS

KarianneJohansen
Torsdag 16.mars 2017 / 02:43

Etter mange positive tilbakemeldinger etter blant annet gjennomføringen av Camp Villaks i 2016, har styret i Alta laksefiskeri interessentskap nå vedtatt å la ungdommene slippe lettere til å fiske i Altaelva.

Dette er en del av ALIs rekrutteringssatsing og vil gjelde fra og med sesongen 2017.

I perioden 1. – 23. juni kan alle under 18 år fiske gratis før St. Hans. Tidligere har denne aldergrensen vært 14 år.

Alle mellom 14 - 18 år må likevel ha fiskekort for registrering av fangst og følge gjeldende fiskeregler for Altaelva.

Det vil bli opparbeidet et enkelt system på vår hjemmeside, der man må gå inn å registrere seg for å få skrevet ut et fiskekort. Fangstrapportering gjelder på lik linje med ordinære fiskekort.

Skoleklasser, som skal på tur ved elva, kontakter kontoret vårt for eget skjema.

NB! Dette gjelder TIL det kalenderåret man fylle 18 år, - det vil si at i 2017 vil alle som er født i år 2000 eller senere, få fiske gratis i Altaelva før St. Hans. Man trenger heller ikke løse Fiskeravgift før man fyller 18 år.

Mer informasjon vil legges ut på våre hjemmesider når det nærmer seg ny fiskeseong.

SKITT FISKE!

Vi arrangerer også Camp villaks 16- 18. juni 2017.

For mer info: https://lakseelver.no/news-2017/vi-videreforer-fjorarets-suksess