Forskning/Genetikk

Skjellprøveundersøkelse i elvene rundt Trondheimsfjorden

Rapport 20 - 2015. Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA.

AynaHeilong
Fredag 08.januar 2016 / 08:32

Skjellkontrollen ved Veterinærinstituttet (VI) ble forespurt om å videreføre samarbeidsprosjektet som SalMar ASA og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) hadde i 2011, 2012, 2013 og 2014, med analyse av skjellprøver for de samme 6 elvene i sportsfiskesesongen 2015.

Fra 1.juni til 16.september 2015 ble det analysert totalt 2469 skjellprøver fra laks. Dvs. at 39,3 % av avlivet fangst i følge fangststatistikken på vassdragenes hjemmesider pr. 10.11.15 ble analysert. Det ble analysert skjellprøver fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva. Av 2469 analyserte skjellprøver ble 14 skjellprøver klassifisert som oppdrettsfisk (0,6 %). 

Rapporten er skrevet av Bjørn Florø-Larsen, Kjetil Skår og Vegard Sollien ved Veterinærinstituttet. 

Les rapporten i sin helhet her:

ERT_SalMar_Skjellprøveundersøkelse_2015