Fangst av stamfisk
Lokale ildsjeler har de siste årene fanget stamfisk i elvene i Hardanger. Her fra Steinsdalselva. Foto: Genbank Hardanger.
Forvaltning/Genetikk

Fortsatt innsamling av fisk

Regjeringen har snudd fra å i utgangspunktet ville destruere innsamla materiale til å gi ekstrabevilgning for å fortsette innsamling av laks og sjøørret til Genbank Hardanger i høst.

Paal
onsdag 07.juni 2017 / 12:42

I dag ble revidert nasjonalbudsjett lagt fram etter at regjeringen har kommet til enighet med støttepartiene Krf og Venstre. Innsamlet genmateriale fra de truede hardangerfjordstammene skal flyttes fra Eidfjord til NINAs forskningsstasjon på Ims i Rogaland. Utgiftene til flytting og oppbevaring av materialet er anslått til om lag 12 mill. kroner.

I tillegg er det bevilget 4 millioner til fortsatt innsamling av genmateriale i høst.

Primus motor i Hardangerfjord Villfisklag, Sven-Helge Pedersen, er glad for vedtaket. Han og Alv Arne Lyse fra NJFF Hordaland har vært sentrale i arbeidet med å nå gjennom med argumentasjon ovenfor KLD og statsråd Helgesen.

- Dette er et positivt signal som vi håper bærer bud om en kontinuitet i arbeidet. Det er også viktig for alle de lokale ildsjelene som samler inn fisk og holder liv i elvene sine, trass i at det har gått mange år uten at de har kunnet fiske i dem, sier en fornøyd Pedersen.

Generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, er fornøyd med vedtaket og håper at det vil føre til at de opprinnelige planene om oppgradering av Ims og etablering av permanent genbank der tas inn igjen i neste statsbudsjett.