Oppdrett/Genetikk

Rømt, men ikke dømt

Brosjyren om rømt oppdrettslaks - rømt, men ikke dømt

Ayna Heilong
torsdag 10.mars 2016 / 09:50

Villaksbestandene svekkes

I årene 2004-2013 rømte det gjennomsnittlig 372.000 laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg hvert år. Til sammenligning ble det i samme periode fisket 120.000 villaks årlig i norske elver. Rømt oppdrettslaks og regnbueørret truer villaksen på flere måter:

  • Når rømt oppdrettslaks gyter i elvene sammen med villaks, får avkommet andre egenskaper enn villaksen
  • Oppdrettsfisken kan ødelegge gytegropene der villaksen har lagt rogna
  • Oppdrettsfisk på rømmen kan spre lakselus og sykdommer

Varige genetiske endringer

I 2013 kom forskningsresultatene alle har fryktet. Flere tiår med mye rømt oppdrettslaks har gitt varige genetiske endringer i 5 av 20 undersøkte elver (Kevin Glover, Havforskningsinstituttet,
m. fl.). Dette er et evigvarende brudd på rømmingsmålet i myndighetenes bærekraftsstrategi; at det ikke skal oppstå genetiske endringer hos villaksen.

Last ned hele brosjyren her:

Brosyre: Rømt, men ikke dømt

Laget av "villaksalliansen". En gruppe med 12 organisasjoner som felles arbeider for bedre vilkår for villaksen og sjøørreten. 

Alle organisasjoner i villaksalliansen 2016
Alle organisasjoner i villaksalliansen 2016