Elva har senket seg og er godt nede i et leiresjikt over flere hundre meter
Forvaltning

Pressemelding: Planlegger tiltak for å redusere leirblakking av nedre deler av elva

Pressemelding fra Stjørdalsvassdragets elveeierlag 17. juni 2016: 

Stjørdalsvassdragets elveeierlag planlegger strakstiltak for å stoppe utvasking av leire som forringer fisket i nedre deler av Stjørdalselva.

EirikYven
fredag 17.juni 2016 / 09:40

Elva graver i et område mellom Avelsgård og Bjørngård. Det fører til leirblakking av vannet. Det er negativt for sportsfisket og kan være ødeleggende for gyte- og oppvekstforhold i nedre deler av elva.

Stjørdalselva er Stjørdals viktigste turistattraksjon og hvis leirproblemene fortsetter kan dette svekke elvas rennomme og redusere produksjonen av fisk.

Elveeierlaget har brukt mye ressurser på denne saken og har arbeidet tett sammen med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, berørte grunneiere, fylkesmannens fiskeforvalter og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Det har vært avholdt flere befaringer i området.

At elva graver og forandrer leie er naturlig, men problemene med leire blir forsterket av at elvebunnen har senket seg med opptil flere meter langs flere strekninger. NVE gjennomfører kun tiltak der det er fare for liv og helse.

Elveeierlaget ønsker å gjennomføre et strakstiltak for å redusere problemene. Det tiltaket som er aktuelt er en bune som leder elva mot nord. For å utføre tiltak er det nødvendig med godkjenning av NVE samt godkjenning av kommunen. Det blir et møte om denne saken hos kommunen på mandag den 20. juni sammen med representant for NVE og fiskeforvalteren. Hensikten med møtet er å utarbeide en fremdriftsplan.

Elva har senket seg og er godt nede i et leiresjikt over flere hundre meter.
Elva har senket seg og er godt nede i et leiresjikt over flere hundre meter.