Elva har senket seg og er godt nede i et leiresjikt over flere hundre meter.
Forvaltning

Leirblakking av Stjørdalselva

Mandag 20. juni kl 12.00 ble det avholdt møte om leirproblemene som har oppstått ved Avelsgaard/ Bjørngaard i Hegra.

EirikYven
tirsdag 21.juni 2016 / 21:27

Til stede på møte var Ingeniør Roar Gartland  fra NVE, Geir Aspenes og Harald Hove Bergmann  fra Stjørdal Kommune, Ståle Bjørngaard, Dag Uno Furuknap og Jon Trøyte representerte berørte grunneiere. Jomar Bårdsaunet representerte Stjørdal Jeger og Fiskerforening. Gunnar Fornes, Aksel H. Hembre og Gunnar D Fordal representerte styret i Stjørdalsvassdragets Elveeierforening

Vi hadde sett for oss et strakstiltak med forenklet saksgang, men både Stjørdal Kommune og NVE var helt tydelig på at vi må utarbeide en faglig forankret plan som må godkjennes av både Stjørdal Kommune og NVE.  Dette medfører at vi må bruke konsulent for å få utarbeidet nødvendige planer. Først når planene er godkjent kan tiltaket iverksettes. Dette betyr høyst sannsynlig at vi ikke får reparert skaden før etter sesongen. Vi har vært i kontakt med konsulent for å få utarbeidet planer, men på grunn av ferieavvikling vil det ta litt tid.

Problem med leire er et stort problem som ikke bare gjelder Stjørdalsvassdraget, men rammer de aller fleste vassdrag. Dette rammer sportsfiskere og grunneiere nedstrøms det berørte området, men vil også ha negativ innvirkning på både gyting og oppvekstmuligheter for laks og sjøørret.

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag v/Gunnar D. Fordal