Kjøring av smålaks
Håvard Vistnes kjører smålaks på fluestanga i Kongsfjordelva i juli 2015.
Sportsfiske/Inspirasjon

Fjell-laksen i Kongsfjord

Kongsfjordelva i Berlevåg er en av de mange småelvene i Finnmark som gir deg mulighet til å oppleve laksefiske i norsk fjellnatur. Elva er en av 52 nasjonale lakseelver i Norge.

Paal
torsdag 10.mars 2016 / 12:51

- Der, du ser den lille renna litt inn mot kanten ved andre bredden? Der står laksen fra den gråhvite steinen og nedover en ca ti meter.Håvard Vistnes er kjentmann og veileder tilreisende førstegangsfiskere i sone 1 i Kongsfjordelva. Elva er ikke stor, og det er viktig å bevege seg ytterst forsiktig fram mot fiskeplassene for ikke å støkke laksen. På butikken i Berlevåg var det en som hørte oslodialekten min; «Ikke gå ut i elva», «Ikke gå ut i elva» brølte plutselig han som stod bak meg i kassakøen. Jeg skvatt til, men det var et velment og godt råd.
Rådene fra Håvard er de samme som fra mannen i Berlevåg. Forsiktighet, små fluer med sparsomt med fjær eller hår, minimalt med vading og du bør vite hvor fisken står for å fiske effektivt.
I tillegg til noen tydelig definerte høler, har elva lange partier med jevn dybde. Noen steder står det laks, men bare lang erfaring, prøving og feiling, gir deg den totale oversikten.

Kongsfjordelva renner gjennom typisk norsk fjellnatur, trass i at avstanden ned til havet ikke er lang. Dette er karakteristisk for mange av elvene i Finnmark.
Kongsfjordelva renner gjennom typisk norsk fjellnatur, trass i at avstanden ned til havet ikke er lang. Dette er karakteristisk for mange av elvene i Finnmark.


Moderne forvaltning

Det er Berlevåg Jeger og Fiskerforening (BJFF) som forpakter Kongfjordelva. Det har de gjort siden krigen. Grunneier er Finnmarkseinedommen (FeFo), som har kontrollert 95% av Finnmark siden 2006, da de overtok alt fra Statskog. Berlevåg JFF er medlem av Norske Lakseelver som forpaktende forening. Fiskekort er forholdsvis tilgjengelig ved frammøte i vakthytta, men i den beste tida blir det fort utsolgt. For tilreisende er det også mulig å forhåndsbestille en pakke bestående av overnatting og fiske. Overnattinga er i små, moderne hytter, eller i gammen.

Godt forvaltet

Kongsfjordelva er godt forvaltet og leverer et jevnt innsig av laks. Det er mye smålaks, men det glimter til med noen skikkelige kubber innimellom.
Men det har ikke alltid vært slik. Før den moderne forvaltningen kom på banen, slet elva tung på grunn av overbeskatning og et kraftverk som hadde lite forståelse for minstevannføring. Varanger Kraft startet kraftverk i elva i 1947. I dag er det Pasvik Kraft som regulerer elva og situasjonen er blitt bedre. Men i april 2014 ble elva nesten fullstendig tørrlagt på grunn av en svikt hos kraftselskapet.
Før det moderne forvaltningsregimet kom på plass, ble også opptil 80 % av laksen som gikk opp i elva tatt av sportsfiskere. Overbeskatningen førte til at fangsten var helt nede i 379 kilo i 1988.

Smålaksen i Finnmark hadde god kondisjonsfaktor i 2015. Denne valgte feil flue i Kongsfjordelva.
Smålaksen i Finnmark hadde god kondisjonsfaktor i 2015. Denne valgte feil flue i Kongsfjordelva.

 

Video og fiskesluse

I 2009 startet arbeidet med å registrere all oppgang av laks i Kongsfjordelva. Målet var å bygge en forvaltning basert på kunnskap og eksakt viten.
En fiskesluse med videoregistrering og oppgangsdokumentasjon kom i drift i 2010 og har fungert meget bra. BJFF har tilnærmet 100 % oversikt over fisken som går opp elva, og kan tilpasse forvaltningen deretter. Slusa er bygd av 21 trebukker som er satt ut i elva. De sørger for at all laksen må gjennom et innsnevret område som bare er seks meter bredt. Dermed er det lett å overvåke oppgangen med videokamera. På en dag i juli i 2015 gikk det 229 laks opp elva! Det var ny rekord.
Og nå er det trolig mer forskning på gang. Kongsfjordelva ble høsten 2015 vurdert som forsøkselv i et kommende og langsiktig prosjekt som har som mål å kartlegge sjøoverlevelse hos laks. Forskerne fra NINA ønsket å undersøke hvilke laksebestander som kan være egnet for prosjektet og foreslå lokaliteter for et nasjonalt overvåkingssystem. 

Forsiktighet, små fluer med sparsomt med fjær eller hår. minimalt med vading og du bør vite hvor fisken står for å fiske effektivt.

Stor fisk ogsåI en høl på knappe ti meters lengde spretter plutselig en diger laks og viser den glinsende sida mot meg. Den har stått litt på elva og er svakt farget. Det kan tyde på at den kanskje har funnet seg en godplass. Siden det er så korte avstander og lett for fisken å få øye på meg, trekker jeg meg tilbake og venter en halvtime før jeg legger meg på rygg og åler meg innenfor kasteavstand. Fisken lar seg imidlertid ikke lure denne dagen. Synd, for den var trolig 8-10 kilo og hadde vært en opplevelse i denne vakre fjellelva.
Det får bli neste gang.