Bekk, vann, bunndyr og fisk setter rammene for spennende undervisning
Forvaltning/Ungdom

Elva som pedagogisk ressurs

Dette er et tverrfaglig skoleprosjekt som kan gjennomføres i alle klassetrinn i alle skoler som ligger i nærheten av et laksevassdrag eller en sjøørretbekk. Her finner du relevant bakgrunnsinformasjon, litteratur og forslag til undervisningsopplegg.

Ayna Heilong
tirsdag 23.august 2016 / 14:40

Hvordan komme i gang

  1. Finn aktuelt laksevassdrag eller sjøørretbekk i nærheten av skolen
  2. Kontakt forvaltningslaget og fortell om din plan. Vet du ikke hvem det er? Se tips lengre ned i artikkelen
  3. Hold rektor ved skolen orientert om prosjektet
  4. Allier deg med dine kollegaer, gjerne på andre klassetrinn
  5. Skisser et opplegg og avtal et møte med forvaltningslaget for å konkretisere
  6. Søk gjerne støtte gjennom Den naturlige skolesekken

 

Elva som pedagogisk ressurs. Hvorfor er det viktig?

- Bakgrunnen for prosjektet

- Utforskende undervisning

Den Naturlige Skolesekken

 

Samarbeid med det lokale forvaltningslaget i nær-elva

 

Aktuelle kompetansemål for grunnskolen

 

Tverrfaglig undervisning
Tverrfaglig undervisning

 

Forslag til undervisningsopplegg

 

Aktuelle Samarbeidspartnere

 

Det er mange ulike organisasjoner som kan være aktuell samarbeidspartner
Det er mange ulike organisasjoner som kan være aktuell samarbeidspartner

 

Utstyr og budsjett

  • Det settes ikke store krav til mye forskjellig utstyr i de undervisningsoppleggene du finner på disse sidene, men noe kreves. Her er forslag til utstyrslite og budsjett

 

Litteratur

  • Uteskole

     - Arne Nikolaisen Jordet Nærmiljøet som klasserom: en undersøkelse i uteskolens didaktikk i et danningsteoretisk og erfaringspedagogisk perspektiv (2007)

 

  • Lær mer om de ulike artene

    - Laks

    - Sjøørret

    - Sjørøye

 

 

Har du ingen lakseelv i nærheten?

Dette skoleprosjektet er basert på forvaltning av laks og sjøørret, men hvis din skole ikke ligger i nærheten av et anadromt vassdrag så kan store deler av prosjektet overføres til bekker med vanlig brunørret. I vassdrag uten anadrom fisk er det ingen krav til forvaltningslag, men enkelte vassdrag har det likevel. For å få rede på hvem som bør involveres i et slikt prosjekt, tar du kontakt med fiskeforvalteren hos Fylkesmannen.