Desinfiseringsutstyr
Langs elvene finner du desinfiseringsutstyr. Bruk det! Kampen mot Gyrodactylus salaris er ennå ikke over.
Sportsfiske/Gyro

Unngå Gyrosmitte - Desinfiser

Varianter av Gyrodactylus salaris, som er dødelige for laks, er påvist på laksunger i 49 norske vassdrag. For å redusere parasittenes utbredelse og mulighet for spredning, har det blitt gjennomført kjemiske behandlingstiltak i 41 elver.

Paal
tirsdag 19.mai 2015 / 11:14

I 2009-2012 ble 10 elver og tre innsjøer i Vefsn i Nordland rotenonbehandlet, i 2011-2012 ble Lærdalselva i Sogn og Fjordane behandlet med aluminiumsulfat og i 2013 ble elvene i Raumaregionen rotenonbehandlet. 

Før du fisker i en elv, må du desinfisere fiskeutstyret. Dette er viktig for å unngå smitte av den dødelige parasitten Gyrodactylus salaris. Gyro dør i saltvann, men kan overleve på vått fiskeutstyr (jakker, fluer, kanoer, sluk, plastposer, vadere osv.) i mange dager. Det er derfor utrolig viktig at du som fiskere og alle andre som utøver vannsport i elvene våre desinfiserer utstyret hver gang du bytter elv. I Norge har mesteparten av smitten blitt spredd gjennom utsetting av smittet fisk i nye vassdrag. Husk at det er ulovelig å sette ut fisk et annet sted enn der du har fanget den. Med den økende mengden sykdommer i oppdrettsindustrien, er det viktigere enn noen sinne å desinfisere. Virkestoffene i desinfiseringsvesken dreper også andre parasitter og smittestoffer som du kan ha kommet borti, f.eks gjennom fiske etter rømt oppdrettslaks.

Dette må du huske på

  • Ikke flytt fisk mellom vassdrag
  • Ikke vask eller sløy fisk andre steder enn der du fanget den
  • Ikke slå ut vann i andre vassdrag enn der du hentet det (vannflasker osv)
  • Desinfiser alt fiskeutstyret før bruk
  • Båter, kajakker, kano, flytemadrasser og annet må også desinfiseres eller være helt tørt før det flyttes

Langs elvene er det desinfiseringssteder. Her kan du desinfisere fiskeutstyret (husk sluk- og fluebokser, håv og andre ting som har vært i kontakt med vann i andre vassdrag). Desinfiseringen skjer med et preparat som heter Virkon-S i en 1% oppløsning. Dette skader ikke klær eller fiskeutstyr. Du kan også kjøpe Virkon-S på Felleskjøpet og lage din egen oppløsning. Stoffet sprøytes på utstyret som skal desinfiseres og skal virke i 15 minutter. Deretter skyller du det av.

Ta ansvar!

Mange av de som driver med vannsport i elven, er ikke klar over smittefaren. Spesielt gjelder dette utenlandske kajakkpadlere. Møter du noen som kommer kjørende med kajakk eller kano på taket langs elva, er det flott om du gjør dem oppmerksomme på at utstyret må tørkes eller desinfiseres før de padler i elva. Spesielt kajakker har lagringsrom som kan samle vann om de ikke er helt tette.

Fiske i smittet elv

Det er en del vassdrag og elver som er smittet, og hvor fisket er åpent. Fisker du i en av disse, må du desinfisere utstyret også etter at du har fisket.

Les mer om Gyro på Miljødirektoratets nettsider

Her kan du også se en animasjonsfilm som illustrerer hvordan laksen påvirkes av parasitten.